Từ khóa : video

Phim truyền thông hay: Branded (tạm dịch: Cuộc chiến thương hiệu)

Đây là một bộ phim về truyền thông rất lạ, rất đặc sắc và cổ xưa. Cụ thể là: Một người đàn ông, sau khi thực hành 1 nghi lễ cổ xưa (hiến tế bò tót)…   … anh ta có khả năng nhìn thấu và biết được 1 con người nào đang bị nhãn […]

xem thêm