Từ khóa : tôn giáo

Niềm tin tôn giáo trong PR đã được vận dụng cụ thể để bán hàng

Niềm tin tôn giáo (1/9 Đức hạnh nguyên thuỷ) được vận dụng trong lĩnh vực PR, cụ thể vào việc thúc đẩy bán hàng. Sau đây là phần Triết lý đã được DN thực hành trong thực tế: Đức hạnh nguyên thủy là các giá trị đạo đức sâu thẳm trong tâm hồn con người […]

xem thêm

Kẻ thống trị vô hình & tinh thần tôn giáo

“Kẻ thống trị vô hình đã biết cách vận dụng tinh thần tôn giáo vào công việc kinh doanh…” Trích Quyền năng bí ẩn (Vnexpress), trang 366-368 Lê Trần Bảo Phương

xem thêm