Từ khóa : tác động

Kích thích bản năng tính dục

Bản năng tính dục (1/18 loại bản năng tự nhiên của con người) có sức mạnh khủng khiếp trong việc thúc ép con người ta vượt qua những rào cản về lý trí. Không phải tự nhiên mà những món đồ công nghệ hoặc những chiếc xe đắt tiền được bao quanh bởi những thiếu […]

xem thêm