Từ khóa : social media

Social media có đang giết chết PR?

Câu hỏi này thật là lạ! Lạ y như câu “Bán hàng trên mạng có đang giết chết bán hàng trực tiếp?” Chúng là 2 nền tảng hỗ trợ cho việc đặt hàng, tạo điều kiện để người mua dễ dàng có được món hàng và hỗ trợ cho việc thúc đẩy bán ra. Và […]

xem thêm