Từ khóa : secret power

Chia sẻ kinh nghiệm bán sách Amazon

Chia sẻ kinh nghiệm bán sách Amazon Ngày 12/5 vừa qua, đột biến, có hơn 500 người (ở nhiều quốc gia) thuê quyển sách “Secret Power” về đọc (dạng KENP Read) và Phương đã sét giá FREE cho việc thuê sách này. Lẽ ra nên cho thuê giá 01 USD thì đã kiếm được 500 […]

xem thêm