Từ khóa : quà tặng

Tặng bạn 2 cuốn sách PR kinh điển

Tặng bạn 2 cuốn sách PR của Edward L. Bernays – Cha đẻ của ngành PR thế giới. Crystallizing Public Opinion (Kết tinh quan điểm công chúng) của Edward L. Bernays xuất bản 1923 Trong thời gian Chiến tranh thế giới thứ nhất, Edward L.Bernays làm công tác tuyên truyền trong Uỷ ban Creel. Là […]

xem thêm