Từ khóa : PR

PR đang bị hiểu sai do đâu?

– Trần Bảo Sơn “nuy” 100% – chỉ là cái bẫy PR – Nhã Phương: ‘Đừng nghĩ tôi và Trường Giang PR cho phim mới’ – Chuyện ông tiến sĩ ‘bái’ Lý Nhã Kỳ làm giáo sư PR – Chuyện Thúy Nga và Lê Phương: Chiêu PR hay tức nước vỡ bờ?! Đây là cách […]

xem thêm