Từ khóa : phương pháp

Phương pháp Sử dụng sức mạnh của hình ảnh

Hình ảnh chính là sự mô tả trọn vẹn về bối cảnh, con người, sự kiện, sự việc được ghi nhận lại thông qua thị giác, cảm xúc, góc nhìn, góc chụp của người chứng kiến. Hình ảnh có khả năng giúp người xem nhận biết sâu sắc, chính xác bối cảnh, tình cảm, hành động […]

xem thêm

Phương pháp Sử dụng sức mạnh của những con số

Những số liệu trong bảng nghiên cứu và dự báo tình hình thị trường của một tổ chức có uy tín luôn có sức thuyết phục rất lớn và thường hàm chứa một câu chuyện đáng quan tâm. Điều quan trọng là, những con số đáng tin trong một câu chuyện hấp dẫn đó luôn […]

xem thêm

Phương pháp sử dụng sức mạnh của ngôn từ

  Ngôn từ có sức mạnh to lớn vì nó có khả năng gây ra sự xúc động ở con người. Sự xúc động đó sẽ gạt bỏ tất cả những điều còn nghi ngờ trong tâm trí con người và khiến con người ta dễ dàng tin vào những lời gợi ý. Những lời […]

xem thêm