Từ khóa : phim ảnh

Phim PR hay: Primary Colour

Gần cả ngàn lần tôi đã từng chia sẻ rằng, học PR qua phim ảnh là một hình thức học thú vị, hấp dẫn và khỏe nhất, không có căn não như đọc sách, nghiên cứu viết tiểu luận. Để chia sẻ phim PR giải trí Tết bổ ích, lành mạnh, tôi giới thiệu đến các […]

xem thêm