Từ khóa : lý thuyết

Sáu lý thuyết truyền thông đại chúng quan trọng

Sáu lý thuyết truyền thông đại chúng quan trọng mà bạn nên biết để vận dụng trong việc hoạch định chiến lược PR. Người làm PR mà không nắm lý thuyết (theory) thì không khác gì một vận động viên điền kinh thiếu mất một chân. “Hypodermic needles” or “magic bullet” (Thuyết Viên đạn ma thuật) Nhà nghiên cứu: […]

xem thêm

Phương pháp chăm sóc mối quan hệ tương tác giữa Doanh nghiệp với từng nhóm công chúng mục tiêu

Phân tích tổng quát: Doanh nghiệp nào có mối quan hệ tương tác tốt với chính quyền sẽ đạt được sự ủng hộ có lợi từ họ. Chính quyền nhìn nhận đó là một doanh nghiệp tốt, vì không những đã đóng thuế đầy đủ, mà còn tạo ra công ăn việc làm cho người […]

xem thêm