Từ khóa : kinh nghiệm

Khủng hoảng truyền thông: Doanh nghiệp cần ưu tiên gì trong 2016?

Quan điểm của Chuyên gia Lê Trần Bảo Phương về những điều Doanh nghiệp cần ưu tiên trong 2016 đối với vấn đề khủng hoảng truyền thông. Xin cho biết nhận định của ông về những rủi ro về danh tiếng Doanh nghiệp (DN) có thể gặp phải trong năm 2016? Chúng ta đang sống […]

xem thêm