Từ khóa : kĩ thuật

“Ngũ đại kỹ thuật” trong truyền thông

“Ngũ đại kỹ thuật” trong truyền thông Sau cuộc cách mạng 1917 tại Liên Xô, các thành viên Đảng cộng sản Liên Xô cũ của Vladimir Lenin muốn tìm một kĩ thuật để tuyên truyền thông điệp của nhà cầm quyền rộng khắp quốc gia. Họ tìm đến điện ảnh. Và ứng dụng Thuyết dựng […]

xem thêm