Từ khóa : in-house

Nên làm PR agency hay PR in-house? (bài 2)

Nên làm PR agency hay làm PR in-house? Chọn lựa là quyền của bạn! Nhưng bạn nên biết trước một số điều quan trọng để tham khảo hoặc bổ sung cho hành trang sự nghiệp PR của mình. Khi còn trẻ, chưa có kinh nghiệm, bạn nên làm PR agency (bài 1) Sau khi làm […]

xem thêm