Từ khóa : bảo vệ

Vì sao tôi viết sách Quyền năng bí ẩn?

Bởi vì tôi nhận ra rằng: Sự xung đột của bạn trong cuộc sống này thường xảy ra vì bạn phải vật lộn để đạt được cùng một điều mà người khác cũng đang cố đạt được. Bạn có tham vọng của chính mình. Bạn cũng có Lý tưởng của chính mình. Nhưng vì Tham […]

xem thêm

Trên trang chủ, Báo Du học kết luận rằng “Quyền năng bí ẩn” chính là quyền lực tối thượng để giúp bạn tự nhận diện và tự bảo vệ mình trước công chúng

Chia sẻ sau buổi ra mắt sách, trên trang chủ, Báo Du học kết luận rằng “Quyền năng bí ẩn” chính là quyền lực tối thượng để giúp bạn tự nhận diện và tự bảo vệ mình. Bài báo nhận định: Bạn đang bị dẫn dắt và bị chi phối hành vi bởi các thế […]

xem thêm

“Quyền năng bí ẩn” dành một người bình thường để tự bảo vệ bản thân

Nếu bạn là một người bình thường muốn tự bảo vệ mình trước tác động của các thế lực tuyên truyền đen tối đang âm thầm thao túng hành vi của bạn và con em bạn, thì cuốn sách này chính là người bạn đồng hành hữu ích nhất. Vì bạn chưa nhận ra rằng, […]

xem thêm