Từ khóa : bán hàng

Kĩ thuật Kể chuyện để bán hàng

Câu chuyện “Đem hạnh phúc về nhà” chính là dạng câu chuyện chúng ta đang nói đến. Câu chuyện “lấy bối cảnh những ngày cận Tết ở một vùng quê Trung Quốc”. Một người cha đơn thân mong chờ ba đứa con, đứa nay đang là cô sinh viên, đứa đã là một minh tinh, […]

xem thêm

Quan hệ công chúng và nhiệm vụ thúc đẩy bán hàng

Trong nhiệm vụ thúc đẩy bán hàng, PR có nhiệm vụ tăng cường thái độ quan tâm của đám đông đối với sản phẩm/dịch vụ, và tạo ra nơi họ một loại áp lực mua sắm. Điều này là cần thiết, bởi vì để thay đổi hành vi của đám đông, trước tiên chúng ta […]

xem thêm