Tác giả Lê Trần Bảo Phương

LÊ TRẦN BẢO PHƯƠNG Tác giả của các cuốn sách về Quan hệ Công chúng được yêu thích nhất: “Quyền Năng Bí Ẩn”, “Ngành PR Việt Nam”, “Giải mã Bí Mật PR”.  Giảng viên Đại học, Advisor về Quan hệ Công chúng Chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng Quan […]

Xem thêm