Ngành PR Việt Nam hiện nay: vắn tắt Lịch sử hình thành và Sự giáo dục PR trong nước

Ngành PR Việt Nam hiện nay: vắn tắt Lịch sử hình thành và Sự giáo dục PR trong nước (Trích trong bài đăng của Cộng đồng PR thế giới – Trụ sở tại New York (hơn 7000 thành viên) ghi nhận và chia sẻ, tại https://www.facebook.com/PRMuseum/posts/1023131464450693 ) Trong những năm 90, các công ty đa […]

Xem thêm


Tính ứng dụng của Quyền Năng Bí Ẩn trong các ngành công nghiệp

  • 20/11/2015

Theo số liệu thống kê của LinkedIn (mẫu 315 người), những đọc giả thuộc về ngành PR&Communication là quan tâm nhất đến các bài viết về Quyền năng bí ẩn (38%); cao thứ nhì là số lượng đọc giả đến từ ngành Nhân sự (25%). Còn lại là các đọc giả thuộc về ngành bán […]

Xem thêm


Quan điểm thế giới về PR

Ngành Quan hệ công chúng thế giới đã tồn tại và phát triển hơn 100 năm qua, tuy nhiên, vẫn còn những vấn đề thách thức bên trong nó. Theo Paul Holmes, Chủ tịch của tổ chức Holmes chuyên đánh giá về PR, thì có 3 vấn đề căn cơ nhất, đó là ngành PR […]

Xem thêm


Báo cáo về tình hình PR toàn cầu 2013

Mức độ lạc quan lạc quan của các công ty PR về sự tăng trưởng của ngành PR đã giảm nhẹ từ 7,7 năm 2012 xuống còn 7,5 vào năm 2013 (thang điểm 10). Trong khi đó, Hoa Kỳ đi ngược xu hướng, tăng lên từ 8,06-8,08. Tin tốt: Tại Bắc Mỹ, các CEO đã […]

Xem thêm