Vừa tốt nghiệp chuyên ngành PR ra trường, làm gì để có mức lương 2000 USD/tháng?

Vừa tốt nghiệp chuyên ngành PR ra trường, làm gì để có mức lương 2000 USD/tháng? Đây là một câu hỏi hết sức sâu sắc! Những người chưa vào nghề, hay mới chập chững vào nghề thường rất hiếm khi dám đặt câu hỏi này, vì các bạn biết rằng bản thân chưa chưa vững […]

Xem thêm


Tập huấn Kĩ Năng truyền thông, quảng bá & trình bày trước công chúng

  • 21/11/2016

[Thông tin từ LIFE]: Nhằm hỗ trợ các tổ chức cộng đồng (CBO) hiểu và áp dụng được các quy tắc truyền thông, ứng xử để xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, cũng như được trang bị kỹ năng thuyết trình, Trung tâm LIFE đã tổ chức buổi tập huấn “Kĩ Năng truyền thông, quảng […]

Xem thêm