Bộ Quy trình SOP hướng dẫn về Truyền thông, Quy tắc ứng xử và Vận động chính sách

Noel năm nay 2017 sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ với mình khi hoàn thành xong một Tác phẩm đầy tâm huyết và tốn rất nhiều công sức, chất xám.

Đó là:

Bộ Quy trình SOP hướng dẫn về Truyền thông, Quy tắc ứng xử và Vận động chính sách

Bộ Quy trình này được xây dựng nhằm mục đích đảm bảo các chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử, truyền thông, tìm kiếm sự hỗ trợ và vận động chính sách được thực thi một cách hiệu quả nhất.

Bộ Quy trình này là một mắc xích quan trọng của Trung tâm LIFE trong chuỗi chiến lược phát triển tổ chức và liên minh từ đầu năm sau 2017.

Bộ Quy trình này đáng giá hơn rất nhiều so với hơn 3000USD bởi vì tình cảm mà LIFE team đã dành cho mình.

Đang cảm thấy rất hạnh phúc!!!

[ post để nhớ ]

IMG_1754

 

Quy trình chuẩn về Truyền thông

Bộ Quy trình SOP hướng dẫn về Truyền thông, Quy tắc ứng xử và Vận động chính sách

Noel năm nay 2017 sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ với mình khi hoàn thành xong một Tác phẩm đầy tâm huyết và tốn rất nhiều công sức, chất xám. Đó là: Bộ Quy trình SOP hướng dẫn về Truyền thông, Quy tắc ứng xử và Vận động chính sách Bộ Quy trình này […]