Bạn hiểu gì về từ PR GURU?

logop pr guru
Từ gu có nghĩa là bóng tối
Từ ru có nghĩa là làm phân tán
Bởi vì, sức mạnh đó có thể làm phân tán bóng tối
Người có sứ mạnh đó được gọi là một PR Guru.

The syllable gu means shadows
The syllable ru, he who disperses them,
Because of the power to disperse darkness
the PR guru is thus named.

Chủ đề

Lựa Chọn Tương Lai – Tập 1

Lựa Chọn Tương Lai – Tập 1

“Con đường PR” – chưa bao giờ là đơn giản

PR đang ngày càng trở thành một cụm từ rất nổi bật trên bản đồ công việc yêu thích mà thế hệ trẻ đang hướng đến. Thấu hiểu điều này vào ngày 08 tháng 12 năm 2015, tại hội trường Đại Học Văn Hóa TP.HCM diễn ra buổi chia sẻ và định hướng cho hơn […]

Bạn hiểu gì về từ PR GURU?

Từ gu có nghĩa là bóng tối Từ ru có nghĩa là làm phân tán Bởi vì, sức mạnh đó có thể làm phân tán bóng tối Người có sứ mạnh đó được gọi là một PR Guru. The syllable gu means shadows The syllable ru, he who disperses them, Because of the power to […]

Tham gia Đối thoại về ngành PR Việt Nam

Series Talkshows: ĐỐI THOẠI VỀ NGÀNH PR VIỆT NAM Là chuỗi các buổi nói chuyện của chuyên gia Lê Trần Bảo Phương và các nhà báo uy tín với cộng đồng người làm PR hiện tại và tương lai, nhằm trao đổi, chia sẻ những kiến thức mới mẻ của nghề PR, giúp gia tăng […]

Buổi định hướng nghề nghiệp “Con đường PR”

Xin cảm ơn Khoa Truyền thông ĐH Văn Hóa, cảm ơn BTC đã hỗ trợ, giúp đỡ tôi hoàn thành tốt Buổi định hướng nghề nghiệp “Con đường PR”. Rất hạnh phúc vì đóng góp một phần công sức cho ngành PR Việt Nam, cụ thể là chia sẻ những thông tin bổ ích cho […]