Amazon opens the Author Page “Le Tran Bao Phuong”

Amazon opens the Author Page “Le Tran Bao Phuong”

We could earn a space on Amazon to share valuable knowledge and great ideas to entire world.

Untitled

 

The Secret Power (Amazon)

Amazon opens the Author Page “Le Tran Bao Phuong”

Amazon opens the Author Page “Le Tran Bao Phuong” We could earn a space on Amazon to share valuable knowledge and great ideas to entire world.  

Chia sẻ kinh nghiệm bán sách Amazon

Chia sẻ kinh nghiệm bán sách Amazon Ngày 12/5 vừa qua, đột biến, có hơn 500 người (ở nhiều quốc gia) thuê quyển sách “Secret Power” về đọc (dạng KENP Read) và Phương đã sét giá FREE cho việc thuê sách này. Lẽ ra nên cho thuê giá 01 USD thì đã kiếm được 500 […]

The book of the book ever!

Vimeo People always want to influence other’s behavior Reveal secrets of the invisible power The five ancient ruling wisdoms How to put ancient ruling wisdoms into PR practice? The book “Secret Power” is your compass SECRET POWER the book of the book ever!    

Secret Power book being launched in real paper

It is the very good news that our book “SECRET POWER: Reveals the 5 supreme arts of influencing the behavior of the crowd” has been approved to be launched in print (paper) by CreateSpace Publisher. The book will be available in the following timeframes:     * CreateSpace eStore: Immediately     * Amazon.com: 3-5 […]

Chưa đi mưa, sẽ chưa biết lạnh!

Chưa đi mưa, sẽ chưa biết lạnh! Thấy nhà nhà, người người viết sách, dịch sách, phát hành lên Amazon, bán cả triệu bản, tưởng dễ ăn. Bắt tay vào mần thử mới biết là “chưa đi mưa, sẽ chưa biết lạnh”. Vất vả vô cùng! Thức đêm thức hôm, nản lòng, bỏ cuộc, quay […]