Trải nghiệm và quan sát

The-Thinker-Pondering-Questions

Bản chất của cái xã hội mà chúng ta đang sống trong nó chính là sự trao đổi về giá trị, tức là anh cung cấp được giá trị gì thì sẽ nhận lại phần trả công tương xứng. Ví dụ như anh là nhân viên làm việc mang lại lợi nhuận tốt cho công ty thì tất nhiên phần báo đáp cho anh (chức vụ, lương thưởng) sẽ tốt với mức độ tương ứng, còn ngược lại phần thưởng là sự rẻ rúng và sa thải. Không có cách nào khác.

Nói vậy để thấy rằng bạn cần phải chú ý luôn gia tăng value của mình. Value của bạn chính là cái mà người ta mong muốn bạn đóng góp. Nếu người ta tuyển bạn làm PR in-house, thì value của bạn phải là (1)………….,còn nếu làm PR agency thì value của bạn phải là (2)…………….

Bạn có thể điền vào chỗ trống, comment bên dưới hoặc email riêng cho tôi để được tư vấn thêm.

Huấn luyện cá nhân

Trải nghiệm và quan sát

Bản chất của cái xã hội mà chúng ta đang sống trong nó chính là sự trao đổi về giá trị, tức là anh cung cấp được giá trị gì thì sẽ nhận lại phần trả công tương xứng. Ví dụ như anh là nhân viên làm việc mang lại lợi nhuận tốt cho công […]