Từ khóa : xu hướng

5 xu hướng PR năm 2016 tại Việt Nam

PR đang ngày càng trở thành một cụm từ rất nổi bật trên bản đồ công việc yêu thích mà thế hệ trẻ đang hướng đến PR là hoạt động truyền thông giúp cho cá nhân/nhãn hàng/tổ chức được mọi người thấu hiểu, yêu mến, ủng hộ, tin tưởng và kính trọng (theo tác giả […]

xem thêm