Từ khóa : PR thế giới

Quan điểm thế giới về PR

Ngành Quan hệ công chúng thế giới đã tồn tại và phát triển hơn 100 năm qua, tuy nhiên, vẫn còn những vấn đề thách thức bên trong nó. Theo Paul Holmes, Chủ tịch của tổ chức Holmes chuyên đánh giá về PR, thì có 3 vấn đề căn cơ nhất, đó là ngành PR […]

xem thêm

www.000webhost.com