Từ khóa : nghề nghiệp

Con đường PR: cái Nghề và cái Nghiệp

Con đường PR: cái Nghề và cái Nghiệp “PR là những hoạt động truyền thông giúp cho cá nhân, tổ chức được mọi người yêu mến, ủng hộ và kính trọng. Bất kỳ một hoạt động truyền thông nào không tạo ra được sự yêu mến và kính trọng, đó không phải là PR.” (Lê Trần […]

xem thêm