Từ khóa : dự phòng

[Case study]: Hãy lưu ý phần Dự phòng rủi ro trong Brand PR

Bạn nào tư vấn về Brand PR cho khách hàng thì Waxada là một case study đáng chú ý. Bạn nên lưu ý rằng, phần cuối cùng của một Brand PR campaign là “Dự phòng trước những rủi ro có thể xảy ra” là phần không thể bị làm ngơ, bị coi nhẹ. Nếu không, […]

xem thêm

www.000webhost.com