Từ khóa : con số

Phương pháp Sử dụng sức mạnh của những con số

Những số liệu trong bảng nghiên cứu và dự báo tình hình thị trường của một tổ chức có uy tín luôn có sức thuyết phục rất lớn và thường hàm chứa một câu chuyện đáng quan tâm. Điều quan trọng là, những con số đáng tin trong một câu chuyện hấp dẫn đó luôn […]

xem thêm

www.000webhost.com