Viết sách cũng cần phải học

Viết sách cũng cần phải học Viết sách cũng cần phải học. Không phải cứ viết lách tốt là viết sách được. Bởi vì theo góc nhìn của “Quyền năng bí ẩn” (Chương 4), SÁCH là một trong 05 công cụ truyền thông tối thượng (bên cạnh Truyền miệng, Phim ảnh, Âm nhạc, Diễn thuyết) […]

Xem thêm