Làm một proposal PR như thế nào?

Làm một proposal PR như thế nào?

Proposal PR là một bảng đề xuất cách đánh trên mặt trận truyền thông nhằm đạt được mục đích nào đó, từ thúc đẩy bán hàng, xây dựng danh tiếng và bảo vệ danh tiếng cá nhân/tổ chức.
Có các mục cơ bản như sau:
  1. Tìm hiểu thách thức hiện tại và mong muốn của cá nhân/tổ chức
  2. Xác định mục tiêu truyền thông(để làm gì)
  3. Hoạch định trước các kết quả mong muốn đạt được (Think – Do),
  4. Phân tích dư luận xã hội (người ta đang nói gì, hiểu gì)
  5. Đề ra chiến lược:
•Ý tưởng lớn (Big idea)
•Thông điệp chủ đạo
•Câu chuyện chủ đạo,
•Cách tiếp cận chiến lược (3 chặng)
•Sơ đồ chiến thuật lồng ghép giữa các hoạt động PR, Digital, Advertising, Event, Activation.
•Lựa chọn công cụ truyền thông,
  1. Hoạch định ngân sách
  2. Hoạch định timeline
  3. Phương pháp đo lường và đánh giá hiệu quả đầu ra
  4. Dự phòng trướcrủi ro và chuẩn bị sẵn sàng để xử lý
  5. Phân công nhiệm vụ, KPIs, deadline

Bảo Phương

PR-Strategy1

Bình luận :

comments

Download

Sáu lý thuyết truyền thông đại chúng quan trọng

Sáu lý thuyết truyền thông đại chúng quan trọng mà bạn nên biết để vận dụng trong việc hoạch định chiến lược PR. Người làm PR mà không nắm lý thuyết (theory) thì không khác gì một vận động viên điền kinh thiếu mất một chân. “Hypodermic needles” or “magic bullet” (Thuyết Viên đạn ma thuật) Nhà nghiên cứu: […]

Bí quyết Xử lý khủng hoảng truyền thông của ngành PR

Bí quyết Xử lý khủng hoảng truyền thông của ngành PR là đây. Các bạn download NHANH về tham khảo nhé. Bình luận : comments

Một số thuật ngữ chuyên ngành của dân PR

  Chia sẻ cùng bạn, Một số thuật ngữ chuyên ngành của dân PR Campaign = chiến dịch qui mô lớn Project = dự án nhỏ / ngắn Master proposal = bảng đề xuất định hướng tổng thể Proposal = bảng đề xuất chi tiết Brief = bảng mô tả nhu cầu của tổ chức/KH/BOD […]

Các câu hỏi phỏng vấn Nhân viên PR

Các câu hỏi phỏng vấn Nhân viên PR Theo cách mà tôi làm: Vòng 1: Đánh giá ứng viên dựa vào CV Phát ngôn về mục tiêu sự nghiệp trong đời Chuyên ngành học phù hợp Có mức lương mong muốn hợp lý (với vị trí công ty cần tuyển) Có kinh nghiệm PR trước […]

Làm một proposal PR như thế nào?

Làm một proposal PR như thế nào? Proposal PR là một bảng đề xuất cách đánh trên mặt trận truyền thông nhằm đạt được mục đích nào đó, từ thúc đẩy bán hàng, xây dựng danh tiếng và bảo vệ danh tiếng cá nhân/tổ chức. Có các mục cơ bản như sau: Tìm hiểu thách thức hiện tại và mong muốn của […]